Jednotka

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Bořitov je zařazena do kategorie JPO III/1, s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu s předurčeností pro ochranu obyvatelstva (OOB). Jednotky PO kategorie JPO III na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje provádí zásah i mimo katastrální území obce v níž jsou dislokovány. V současné době má naše jednotka 16 členů. K úspěšnému a rychlému zdolání mimořádné události slouží hasičům kvalitní výstroj a také výzbroj, která je uložena v zásahových automobilech   CAS 24 TATRA 815 4 x 4.2. a  DA FORD    

 

ZAŘAZENÍ DO FUNKCE JMÉNO KURZY
Velitel jednotky Ing. Petr KOLÍNEK V, NDT, MŘP
Velitel družstva Zbyněk OSTRÝ V, S, NDT
Velitel družstva Radim KŘÍŽ V,NDT, MŘP
Strojník Pavel ODEHNAL S, MŘP
Strojník Jiří HORT S, NDT
Strojník Libor KOMPRDA S, NDT
Strojník Vojtěch FOJT  S
Technik David PÁRAL NDT, MŘP, TCH
Technik Martin FOJT NDT,TOOB
Hasič Jan FOJT NDT, MŘP
Hasič Martin FOJT NDT, TOOB
Hasič Martin JANÍČEK NDT, MŘP, TOOB
Hasič Martin MIČÁNEK NDT, MŘP
Hasič Lukáš MARTÍNEK NDT
Hasič Filip PÁRAL NDT

 

V-velitel, S-strojník, T-technik, NDT-nositel dýchací techniky, MŘP-obsluha motorových pil, TOOB-technik ochrany obyvatelstva, TCH-technik technicko-chemické služby